Umowy

Niezależnie od poziomu skomplikowania relacji gospodarczej pomiędzy stronami, zawsze nawet w tych najprostszych przypadkach, warto sformalizować ją poprzez obustronnie zaakceptowane postanowienia umowne. Precyzyjnie sformułowana umowa, oddająca w pełni wolę stron, pozwala na uniknięcie problemów interpretacyjnych oraz nieporozumień, mogących doprowadzić do sporów. Tekst umowy powinien być czytelny i zrozumiały dla stron a także gwarantować zabezpieczenie interesu stron.

Oferuję analizę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, sporządzenie umowy od podstaw, redakcję projektu przedstawionej umowy lub doradztwo w zakresie kierunku przygotowania umowy.

 

Witold Żołnierczyk

 

przejdź do kontaktu