Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe mają szczególny charakter i dotyczą bardzo wrażliwej sfery życia prywatnego. Wymagają umiejętności pogodzenia spornych kwestii pomiędzy spadkobiercami.

Kiedy polubowne rozwiązanie sprawy spadkowej nie jest możliwe, wówczas, dbając o interes Klienta, prowadzę postępowanie przed sądami w sprawie o:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • zachowek,
  • dział spadku,
  • podważenie testamentu,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

 

Witold Żołnierczyk

 

przejdź do kontaktu