Reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Reprezentuję osoby, które został dotknięte skutkami czynu zabronionego, tj. pokrzywdzonych. Począwszy od wczesnego etapu postępowania jako pełnomocnik, biorę udział w czynnościach procesowych w prokuraturze, na Policji, a także w postępowaniu sądowym.

 

Witold Żołnierczyk

 

przejdź do kontaktu