Sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych decyzji przed jaką można stanąć. Rozwód ingeruje w wiele obszarów życia. Warto, zatem, zdecydować się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który będzie potrafił spojrzeć na sprawę bez ładunku emocjonalnego, który towarzyszy rozwodzącym się. Niezbędne okażą się również wyczucie i empatia, dzięki którym pełnomocnik potrafi pomóc rozwodzącym się małżonkom porozumieć się w najistotniejszych kwestiach.

Uzyskanie rozwodu możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem. Zależnie od stanowiska stron, sąd może wydać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia, jak i z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia jednego bądź obojga małżonków. Kwestia winy ma wpływ zarówno na przebieg, czas trwania postępowania sądowego jak i na możliwość ewentualnego uzyskania świadczenia alimentacyjnego od byłego małżonka.

Jeśli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, w wyroku rozwodowym sąd orzeka ponadto o władzy rodzicielskiej stron nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach rodziców z dzieckiem i alimentach na rzecz dziecka.

Zachodzi również konieczność dokonania podziału majątku, zgromadzonego przez rozwodzących się małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Podczas postępowania o podziału majątku wspólnego sąd rozstrzyga o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniu zwrotu wydatków i nakładów poczynionych przez jednego z małżonka ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie. Dlatego też, skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu o podziału majątku może okazać się konieczne.

 

Witold Żołnierczyk

 

przejdź do kontaktu